תקנון אתר

תנאים והנחיות אלו חלות על כלל השירותים והמוצרים של משה פרקש באתרים שברשותו ובבעלותו, ומגדירות את התנאים לשימוש הנעשה בהם.

 

ע”י שימוש באתר ו\או רכשית אחד המוצרים או השירותים הינך מהווה הסכמה לכך שקראת והסכמת לתנאי השימוש, תנאים אלו כפופים לשינויים לפי החלטתו הבלעדית של בעל האתר בכל עת ללא צורך להודיע על כך מראש.


שימוש באתר ובמוצרים לאחר שינוי מעידים על כך שהתעדכנת בתנאים והינך מאשר ומסכים.

 

(תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד אך הוא תקף ופונה לשני המינים)

 

לפיכך אנחנו ממליצים לשוב ולהתעדכן בכל ביקור ושימוש שלך באתר.

אנא הקפד לקרוא את התנאים וליישם אותם כראוי ובהתאם לחוק.

 

כל התנאים וההסכמים לגבי מדיניות ביטול והחזרת מוצרים עומדים בכפוף ובהתאם למצוין בהוראות החוק להגנת הצרכן


מדיניות החזרת מוצרים
עסקה שבוטלה על ידי הלקוח בשל פגם כלשהו במוצר, אי התאמה בין פרטי המוצר שנמסרו לבין המוצר בפועל, אי אספקת המוצר במועד או הפרה אחרת של החוזה מצד בעל העסק – לא תגרור דמי טיפול וביטול.

במקרה של ביטול עסקה מסיבות אחרות רשאי בעל העסק לגבות דמי ביטול של 5% משווי העסקה או לחלופין 100 שקלים כמצוין בחוק להגנת הצרכן – הנמוך מביניהם. על מנת לכסות עלויות התקנה\שירות\עמלות.

 

במקרה של ביטול העסקה מסיבות שאינן בעקבות הפרה של החוזה מצד בעל העסק יידרש הלקוח להציג ולפרט את סיבת הביטול בעת הפניה לבקשת החזר כספי או ביטול עסקה.


לקוח\תלמיד שינצל את התוכנית לרעה, יפנה בצורה פוגענית כלפי משה\הצוות\התלמידים האחרים, יוציא תכנים החוצה, יפריע להתנהלות התקנית של הקבוצה והתכנית, יקלל ויתבטא בשפ